Pengertian Membaca Cepat Skanning

Pengertian Membaca Cepat Skanning

11. Maca pawarta kang dipocapake kanthi cetha kang bisa dirungokake dening wong liya diarani cara maca ....a. skanning b. bathinc. cepetd. skimminge. teknik​

1. 11. Maca pawarta kang dipocapake kanthi cetha kang bisa dirungokake dening wong liya diarani cara maca ....a. skanning b. bathinc. cepetd. skimminge. teknik​


Jawaban:

E. Teknik

Penjelasan:

Menawi salah sijine pawongan maca pawarta dipun pocapaken kanthi cetha kang bisa keprungu endah lan cetha dening wong liya , iku kang diarani maca teknik.


Kategori b_daerah