Pengertian Pantun

Pengertian Pantun

Apa pengertian pantun cinta sama pengertian pantun nasehat

1. Apa pengertian pantun cinta sama pengertian pantun nasehat


Jawaban:

Pengertian Pantun Cinta

Pantun Cinta merupakan sebuah pantun yang mempunyai makna tentang ungkapan perasaan cinta, seperti : Cinta karena rindu, kasih sayang, kecewa, bahagia dan lain sebagainPantun nasihat memuat petuah, petunjuk, peringatan, teguran, pesan moral, anjuran, atau ajaran baik. Sama seperti pantun pada umumnya, pantun nasihat juga terikat dengan konvensi dan aturan penulisan pantun

Jawaban:

Pantun Cinta : merupakan sebuah pantun yang mempunyai makna tentang ungkapan perasaan cinta, seperti : Cinta karena rindu, kasih sayang, kecewa, bahagia dan lain sebagainya.

sedangkan......

Pantun nasihat : memuat petuah, petunjuk, peringatan, teguran, pesan moral, anjuran, atau ajaran baik. Sama seperti pantun pada umumnya, pantun nasihat juga terikat dengan konvensi dan aturan penulisan pantun


2. Pantun adalahpengertian dari pantun​


Jawaban:

ini jawabannya

Penjelasan:

semoga bermanfaat

Jawaban:

pantun adalah bahasa indonesia melayu yg biasay bersajak a-b-a-b.

Penjelasan:

semoga membantu y ..


3. pantun adalah? pengertian pantun?​


pantun ialah puisi melayu asli yang sudah mengakar lama di budaya masyarakat.Pantun salah satunya jenis karya sastra yang lama. Lazimnya puisi hanya terdiri atas 4 larik (baris bersajak ab-ab atau aa-aa).


4. Apa pengertian pantun dan ciri ciri pantun dan Jenis pantun


Jawaban:

1. pengertian pantun : Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang berarti "penuntun"

2. ciri ciri pantun : - Terdiri dari 4 baris dalam 1 bait

- Memiliki sajak a-b-a-b

3. jenis jenis pantun : Pantun Jenaka,Pantun Percintaan,pantun adat,pantun peribahasa,pantun agama, pantun teka teki

penjelasan nya:

semoga membantu^_^

Jawaban:

1. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantaraciri 2. ciri pantun

Dua baris pertama termasuk sampiran dan dua baris terakhir termasuk isiMemiliki sajak a-b-a-bTerdiri dari 4 baris dalam 1 bait

3. jenis jenis pantun

Pantun Agama

Pantun Nasehat

Pantun Perkenalan

Pantun Adat

Pantun Cinta Kasih

Pantun Anak-anak

Pantun Jenaka

Pantun Taka-Teki

Pantun Berduka cita


5. pengertian pantun dan contoh pantun yang menginspirasi


Pantun merupakan sebuah karya sastra yang berupa puisi lama yang sarat akan makna, kritik serta kaya akan ide ide kreatif yang padat kandungan maknanya.
Contoh :
Manis jangan lekas ditelan
Pahit jangan lekas dimuntahkan
Mati semut karena manisan
Manis itu bahaya makanan

Pantun adalah bentuk karya sastra yang berisi sampiran dan isi.
contoh :
Minum jamu sehatkan raga 
Minum sirup obati dahaga 
Belajarlah selagi muda 
Untuk bekal di hari tua

6. PENGERTIAN PANTUN BARU DAN PANTUN LAMA!​


Jawaban:

PUISI BARUPuisi baru bentuknya lebih bebas daripada puisi lama baik dalam segi jumlah baris, suku kata, maupun rima.1. Ciri-ciri Puisi Barua) Bentuknya rapi, simetris;b) Mempunyai persajakan akhir (yang teratur);c) Banyak mempergunakan pola sajak pantun dan syair meskipun ada pola yang lain;d) Sebagian besar puisi empat seuntai;e) Tiap-tiap barisnya atas sebuah gatra (kesatuan sintaksis)f) Tiap gatranya terdiri atas dua kPUISI LAMAPuisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan atau norma. Aturan- aturan itu antara lain :- Jumlah kata dalam 1 baris- Jumlah baris dalam 1 bait- Persajakan (rima)- Banyak suku kata tiap baris- Iramaata (sebagian)

Penjelasan:

JADIKAN JAWABAN TERCERDAS

7. Apa itu pengertian syair?Apa itu pengertian pantun?​


Syair adalah salah satu jenis puisi klasik yang memperoleh pengaruh kebudayaan Arab. Syair termasuk salah satu puisi lama yang berasal dari Persia dan dibawa ke dalam sastra Indonesia bersama dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia. 

pantun adalah jenis puisi lama yang setiap baitnya terdiri dari empat baris. Pantun harus terdiri dari sampiran dan isi. Sampiran adalah pembuka dari pantun, berada di baris pertama dan berfungsi untuk tumpuan saja.

semoga membantu

Jawaban:

Syair adalah salah satu jenis puisi klasik yang memperoleh pengaruh kebudayaan Arab. Syair termasuk salah satu puisi lama yang berasal dari Persia dan dibawa ke dalam sastra Indonesia bersama dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pantun adalah bentuk puisi Indonesia (Melayu), tiap bait (kuplet) biasanya terdiri atas empat baris yang bersajak (a-b-a-b). Pantun berasal dari bahasa Minangkabau 'patuntun', yang berarti penuntun.

Penjelasan:

MAAF KALAU SALAHSEMOGA BERMANFAATKASIH JAWABAN TERBAIK YAA♣ SELAMAT MALAM ♣

8. pengertian dari pantun talibun dan pantun seloka??


pantun talibun
sejenis puisi lama sepertipantun karena mempunyai sampiran dan isi, tetapi lebih dari 4 baris ( mulai dari 6 baris hingga 20 baris). Berirama abc-abc, abcd-abcd, abcde-abcde,
pantun seloka
merupakan bentuk puisi Melayu Klasik, berisikan pepatah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau, sindiran bahkan ejekan. Biasanya ditulis empat baris memakai bentuk pantun atau syair, kadang-kadang dapat juga ditemui seloka yang ditulis lebih dari empat baris.Pengertiannya pantun talibunadalah pantun yang mengandung bahasa yang sangat halus untuk diungkapakan sedangkanpantun seloka adalah pantun yang lucu lucu

9. Tuliskan Pengertian Pantun,Ciri² Pantun, Contoh Pantun


pantun adalah puisi lama Melayu
ciri ciri pantun adalah:
1 bait memiliki 4 baris
sajak abab
baris 1 dan 2 merupakan kalimat lampiran
baris 3 dan 4 merupakan isi
contoh pantun:
Bikin mie ayam pakai sawi 
Ditambah bakso nikmat sekali 
Keharusan menjadi manusiawi 
Nikmati rakyat yang cinta damai

10. apa pengertian pantun.? dan apa fungsi pantun?


pantun adalah puisi lama melayu yang masihh ada sampai sekarang
pantun adalah jenis puisi yang mempunyai sampiran dan isi, bersajak abab, suku kata 8-12.
fungsinya bisa untuk nasihat, jenaka, dan memuji sesuatu

11. pengertian pantun adalahpengertian syair adalah


Pantun adalah bentuk puisi lama yang terdiri atas empat baris yang bersajak bersilih dua-dua yaitu berpola ab-ab dan tidak boleh a-a-b-b, atau a-b-b-a, dan biasanya tiap baris terdiri atas empat perkataan. Dua baris pertama disebut sampiran, sedangkan dua baris berikutnya disebut isi pantun. Pantun pada mulanya merupakan sastra lisan namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis

Syair adalah puisi lama atau karangan dalam bentuk terikat yang mementingkan irama sajak. Biasanya terdiri dari 4 baris, berirama aaaa, keempat baris tersebut mengandung arti atau maksud penyair
pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas empat larik dan berima a-b-a-b.

syair adalah puisi lama ang tiap-tiap bait terdiri atas empat larik atau baris, yang berakhir dengan bunyi yang sama

12. pengertian pantunciri pantunstruktur dan kebahasaan pantunjenis pantun​


Jawaban:

1.Pantun adalah puisi Melayu yang mengajar dan membudaya dalam masyarakat

2.Ciri-ciri pantun:

•Tiap bait terdiri atas empat baris (larik)

•Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata

•Rima akhir a-b-a-b

•Baris pertama dan kedua merupakan sampiran

•Baris ketiga dan keempat merupakan isi

3.Bait, baris, rima/bunyi akhir, suku kata, sampiran dan isi

4.Jenis jenis pantun:

•Pantun agama

•Pantun nasehat

•Pantun jenaka

•Pantun teka-teki

Penjelasan:

Semoga membantu (。•̀ᴗ-)✧

Jawaban:

1.pengertian pantun:pantun merupakan puisi lama.

2.ciri ciri pantun:1.tiap bait terdiri atas empat larik (baris atau deret).

2.tiap larik terdiri atas empat sampai enam kata.

3.rima akhir bersajak a-b-a-b.

4.bunyi akhir larik pertama dan ketiga harus sama.

3.jenis pantun:

1.pantun anak anak.

2.pantun orang muda.

3.pantun orang tua.

4 pantun jenaka.

5.pantun teka teki


13. definisi pantun / pengertian pantun​


Jawaban:

Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara.

Jawaban:

pantun adalah puisi melayu asli yg sudah mengakar lama di budaya masyarakat. pantun salah satu jenis karya sastra yg lama. Lazimnya Puisi Hanya Terdiri dari 4 Lari (Baris) Bersajak ab - ab Atau aa - aa Pada Awalnya Mulanya Pantun Merupakan Sastra Lisan. Tapi kini pantun juga adalah ada bentuk dalam tulisan


14. Sebutkan dan jelaskan Pengertian Pantun, Ciri Pantun, & Macam-Macam Pantun


Pantun adalah suatu karya sastra lama yang sudah ada sejak dahulu dengan mengandung amanat kepada penonotn atau pembaca

Pembahasan

Pantun merupakan suatu karya sastra lama yang sudah ada sejak dahulu. Pantun merupakan karya sastra  lama dikarenakan sudah diwariskan dari para leluhur. Pantun pada zaman dahulu digunakan untuk menghibur dan memberikan amanat pada semua orang. Pantun juga warisan secara trurn temurun dari leluhur. Pantun juga tidak diketahui oleh pengarangnya, sehingga pantun dapat disampaikan melalui mulut ke mulut.

Pantun memiliki arti dan perbedaan dalam setiap daerah. Pantun dalam bahasa jawa yaitu tuntun dan bahasa lainnya. Pantun juga dapt sebagai sindiran kepada seseorang. Dalam mengungkapkan pantun biasanya terdapat gaya yang bagus dan menarik. Setiap pengucapan pantun terdapat kata "cakep" yang mengartikan bahwa pantun tersebut bagus dan memiliki arti yang baik.

Ciri Ciri Pantun

Mennyimpan sampiran pada baris satu dan duaMenyimpan isi pada baris tiga dan empatDalam setiap baris harus memiliki 8 sampai 12 kataDalam setiap bait harus memiliki 4 barisDalam bait memiliki akhiran a-b-a-b

Macam Macam Pantun

Pantun jenaka, yaitu pantun yang dalam isinya mengandung humor. Pantun ini sering digunakan untuk menghibur para penonton. Pantun jenaka tidak pernah mengandung sindiran. Pantun jenaka paling dinikmati oleh anak anakPantun nasehat, yaitu pantun yang dalam isinya terdapat unsur unsur nasehat. Pantun ini sering digunakan untuk memberikan nasehat kepada seseorang yang telah melakukan sesuatu hal negatif. Pantun ini memiliki makna yang dalam, jika di hayati dengan benar. Pantun nasihat sering dinikmakti oleh remaja dan anak anakPantun teka teki, yaiu pantun yang isinya terdapat pertanyaan. Pantun ini sering juga untuk menghibur para penonton. Pantun ini dapat memberikan daya pikir kepada penonton. Pantun ini sering dinikmati oleh anak anak

Pelajari Lebih Lanjut

https://brainly.co.id/tugas/13378936

https://brainly.co.id/tugas/26292104

https://brainly.co.id/tugas/34442026

Detail jawaban:

Kelas: 8

Mapel: Bahasa Indonesia

Bab: 1 - Sastra

Kode kategori: 8.1.1

Kata kunci: Pengertian pantun nasehat, ciri-ciri, contoh lain pantun nasehat.

#TingkatkanPrestasimu


15. Apa pengertian pantun Apa fungsi pantun Apa pengertian syair Apa fungsi syair Apa pengertian kewajiban Apa fungsi kewajiban


Sebagai alat pemelihara bahasa ( fungsi pantun )

Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia, dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. ( Pengertian syair )

Fungsi syair adalah untuk menyampaikan cerita dan pengajaran dan digunakan juga dalam kegiatan-kegiatan yg berunsur agama.( Fungsi syair )

kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan ( pengertian kewajiban )

untuk menjadi peraturan bagi setiap manusia (  fungsi kewajiban )16. definisi pantun / pengertian pantun


Pantun adalah sebuah karya sastra dalam golongan puisi lama yang terikat oleh aturan-aturan tertentu.

Pembahasan :

Pantun adalah sebuah karya sastra dalam golongan puisi lama yang terikat oleh aturan-aturan tertentu. Aturan dalam pantun yaitu setiap bait terdiri dari 4 baris, setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata, memiliki pola rima a-b-a-b, baris pertama dan kedua adalah sampiran, dan baris ketiga dan keempat adalah isi.

Contoh pantun :

Anak kecil suka bermain.

Mereka juga suka makan.

Kejarlah ilmu setinggi mungkin.

Agar sukses di masa depan.

Anak berlari jatuh tersungkur.

Karena tidak pegangan tangan.

Jika kamu pandai bersyukur.

Semua jadi cukup dan menyenangkan.

Pelajari lebih lanjut :

Pantun nasehat di masa pandemi => https://brainly.co.id/tugas/35262367

Pantun dengan tema kesehatan => brainly.co.id/tugas/34886499

Contoh pantun tua => brainly.co.id/tugas/24991168

Detail jawaban :

Kelas : 4 SD

Mapel : Bahasa Indonesia

Bab : Pantun dan Penjelasannya

Kode : 4.1.10

Kata kunci : Pengertian pantun, aturan dalam pantun, contoh


17. Pengertian pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua,


Jawaban:

- Pantun kanak-kanak adalah pantun yang berisi tentang masa kanak-kanak seperti menggambarkan makna suka cita maupun duka cita.

- Pantun muda adalah pantun yang berisi tentang kehidupan masa muda seperti perkenalan, hubungan asmara, perasaan, dan nasib.

- Pantun tua adalah pantun yang berisi tentang kehidupan masa orang tua, budaya, agama, dan nasihat.


18. pengertian pantun dan jenis-jenis pantun


Pantun dalah puisi lama asal melayu yang bersajk abab
Macamnya
Pantun jenaka,agama,nasihat
Maaf ya kalau salahPengertian Pantun
Hemat kata, pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas empak baris serta memiliki sampiran dan isi. Sebelum mengenal apa saja jenis dari pantun, ada baiknya teman-teman memahami dengan baik dulu ciri-ciri dari jenis puisi lama yang satu ini. Tentu saja ini agar kalian dapat dengan mudah mengklasifikasikan sebuah puisi lama itu layak disebut pantun atau tidak. Memahami ciri-ciri pantun juga membuat kalian akan lebih mudah membuat jenis puisi yang satu ini.

Ciri-ciri Pantun
Jenis puisi lama yang asal bermula dari kata patuntun ini pada dasarnya diharapkan dapat menjadi penuntun hidup bagi orang yang mendengar maupun membacanya. Tidak hanya sekadar berisi nasihat dan imbauan, penyampaiannya pun memiliki cirri khas yang begitu kental, seperti berikut ini.

1. Tiap Bait Terdiri atas Empat Baris

Jika prosa mengenal ada paragraf untuk tiap rangkaian kalimat yang berada dalam satu gagasan utama, jenis puisi lebih akrab menyebutnya sebagai bait. Tiap bait biasanya berisi untaian kata-kata yang berada dalam satu gagasan dan umumnya mempunyai ciri khas tersendiri bergantung jenis puisinya.

Khusus untuk pantun, puisi lama yang satu ini memiliki ciri khas kuat, yaitu tiap baitnya selalu terdiri atas empat baris. Barisan kata-kata pada pantun dikenal juga dengan sebutan larik.

2. 8-12 Suku Kata di Tiap Baris

Mulanya pantun cenderung tidak dituliskan, melainkan disampaikan secara lisan. Karena itulah, tiap baris pada pantun dibuat sesingkat mungkin, namun tetap padat isi. Oleh karena alasan inilah, tiap baris pada pantun umumnya terdiri atas 8—12 suku kata.

3. Memiliki Sampiran dan Isi

Salah satu keunikan pantun yang membuatnya menjadi begitu mudah diingat adalah jenis puisi lama yang satu ini tidak hanya padat berisi, melainkan juga memiliki pengantar yang puitis hingga terdengar jenaka. Pengantar tersebut biasanya tidak berhubungan dengan isi, namun menjabarkan tentang peristiswa ataupun kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Pengantar isi pantun inilah yang kerap dikenal sebagai sampiran.

Untuk masalah penempatannya di dalam pantun, sampiran akan selalu berada di baris pertama dan kedua. Sementara itu, isi pantun menyusul di posisi baris ketiga sampai keempat.


4. Berima a-b-a-b

Rima atau yang juga biasa disebut dengan sajak adalah kesamaan bunyi yang terdapat dalam puisi. Biasanya, jenis-jenis puisi lama kental akan rima, termasuk dengan pantun. Khusus untuk pantun, jenis puisi yang satu ini memiliki ciri khas yang begitu kuat, yakni rimanya adalah a-b-a-b.

Yang dimaksud dengan rima a-b-a-b adalah ada kesamaan bunyi antara baris pertama dengan ketiga pantun dan baris kedua dengan baris keempat. Jadi, kesamaan bunyi pada pantun selalu terjadi antara sampiran dan isi.

Jenis-jenis Pantun
Setelah memahami ciri-ciri pantun, kini saatnya teman-teman juga mengenal jenis-jenis pantun yang biasa diujarkan ataupun dituliskan seseorang. Berikut ini adalah jenis-jenis pantun berdasarkan tema isinya.

1. Pantun Nasihat

Pada dasarnya, pantun dibuat untuk memberi imbauan dan anjuran terhadap seseorang ataupun masyarakat. Karena itulah, tema isi pantun yang paling banyak dijumpai berjenis pantun nasihat. Pantun yang satu ini memiliki isi yang bertujuan menyampaikan pesan moral dan didikan.

Contoh:

Di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi
Ingat manfaat, lantas cepat dibawa
Tiada belajar tiada yang rugi
Kecuali diri sendiri di masa tua

2. Pantun Jenaka

Sesuai namanya, jenis pantun yang satu ini memang memiliki kandungan isi yang lucu dan menarik. Tujuannya tak lain untuk memberi hiburan kepada orang yang mendengar ataupun membacanya. Tidak jarang pula, pantun jenaka digunakan untuk menyampaikan sindiran akan kondisi masyarakat yang dikemas dalam bentuk ringan dan jenaka.

Contoh:

Duduk manis di bibir pantai
Lihat gadis, aduhai tiada dua
Masa muda kebanyakan santai
Sudah renta sulit tertawa

3. Pantun Agama

Jenis pantun yang satu ini memiliki kandungan isi yang membahas mengenai manusia dengan pencipta-

19. pengertian pantun karmina dan pantun talibun


Pantun Karmina adalah= Pantun yang hanya terdiri atas 2 baris.
Pantun Talibun adalah= Pantun yang terdiri atas 6,8 atau 10 baris.

20. pantun anak anak pengertian contoh pantunpantun muda pengertian contoh pantun tua pengertian contohtolong di jawab ya ​


Jawaban:

a. Pantun Anak-Anak

Pantun anak-anak adalah pantun yang merefleksikan dunia anak-anak, baik pikiran maupun perasaan mereka.

Contoh Pantun Anak-anak :

Sawah dibajak dengan sapi

Jadi anak yang baik hati

Tentu tahu balas budi

Lumba-lumba ikan pintar

Pandai bermain lingkaran api

Jika sudah tumbuh besar

Harus taat mami papi

b. Pantun Orang Muda

Pantun orang muda adalah pantun yang berkaitan dengan dunia anak-anak muda, seperti cinta kasih, rindu, ataupun perjuangan.

Contoh Pantun Orang Muda :

Kura-kura dalam perahu

Perahu dayung patah kemudian

Siang malam engkau ku rindu

Datangnya kekasih pujaan hati

Ulam bukan sebarang ulam

Ulamnya dibawa anak penggalas

Demam bukan sebarang demam

Demam cinta tidak terbalas

c. Pantun Orang Tua

Pantun orang tua adalah pantun yang berkaitan dengan nasehat orang tua, agama, dan adat.

Contoh Pantun Orang Tua :

Asam kandis asam gelugur

Kedua asam riang-riang

Menangis mayat di pintu kubur

Teringat badan tidak sembahyang

Pecah cawan di atas peti

Cawan minum Sutan Amat

Tuhan Allah maha suci

Jangan dilupakan setiap saat

maaf kalo salah


Kategori ips